Зборови за живот

Да се бориш со гревот - ете тоа е во твоите сили, а да...

Невозможно е за човекот да го искорени гревот со сопствената сила. Да се бориш со гревот, да му се спротивставуваш, да го носиш, да...

Спасението во Христос

Се спасува само оној кој за глава го има Христос, а го има за глава Христос само оној кој се наоѓа во Неговото Тело...

Те чекам надвор!

Господ му зборува на човекот: "Гледам, одиш во црква. Не ме интересира што ќе правиш таму, иако мислам дека ќе се молиш. Не...

Промена

Не е нужно да го промениме светот. Промени ја малата честичка на тој свет - самиот себе, и по тебе ќе се промени целиот...

Само-укорувањето и само-оправдувањето

Самоукорувањето — почеток на спасението, а самооправдувањето — погибел.Свети Серафим (Соболев)

Благодарност за незаслуженото

Наместо да негодуваме, затоа што Бог не ни го дава тоа што го бараме, подобро е да благодариме за тоа што сме го добиле...

Знак на здравата душа

Кој човек е најслабиот - оној кој се надева на својата сила. Кој човек е најсиромашниот - оној кој ги сака само парите. Показател...