ВРСКИ

Македонска Православна Црква – Охридска Архиепископија

Епархии во територијата на Република Македонија

официјални страници

Епархии надвор од територијата на Република Македонија

Мапа на осумте епархии во Република Македонија (2013 – )

Помесни Православни Цркви

Манастири

Образовни институции