Духовни ориентири

Што ли ќе ожнее човекот во нивата на својата душа?

Човекот, во нивата на својата душа не треба да се труди напразно, туку да бдее над себеси за да не би дошле арамии: светот,...

Основните доблести

Божјата сила е ефективна кога некој бара помош од Бог, признавајќи ја својата слабост и грешност. Затоа, смирението и насоченоста кон Бога се основни...

Оној што љуби е победникот во духовната битка

Љубовта бара дискреција, а дискрецијата, пак, е уметност. Ако не сте запознаени со уметноста на љубовта, тогаш не знаете како да љубите. Љубовта не...

Реши се да го правиш само она што му е угодно на Бога

Најпрво, покај се. Запомни дека во духовниот живот ништо не може да се направи без покајание... Без покајание не можеме да ја започнеме нашата...

Господи и покрај мојата грешност Те љубам

Христијаните не можат да му кажат на Бога: "Јас сум во ред. Заслужувам да бидам спасен", затоа што тогаш тие ќе бидат фарисеи. Ова...

Радувај се во сите тешкотии и таги

Не грижи се премногу за тоа колку си духовно сиромашен - Бог го гледа тоа, но од тебе се очекува да му веруваш на...