Оддел за православно христијанско образование

Контакт информации

Tel: (03) 9687 2176; (03) 9745 2513
Email: oce@mocdanzorgau.stage.site
Web: www.mocdanz.org.au/mk_MK/oce/

Mисија

Мисијата на Одделот за православно христијанско образование е да им служи на црковните општини, парохиите и парохијаните на Македонската Православна Црква, Епархија за Австралија и Нов Зеланд со обезбедување на услуги и материјали што ќе ги унапредат програмите за православно христијанско образование за сите возрасти.

Програми и Проекти