Зошто да се обраќаме на светителите, а не директно кон Бога?

1411

Појаснување од протоереј Владимир Головин, на прашањето што многумина ги збунува.

Previous articleПристигнување во Америка на првите православни мисионери
Next articleПатријарх Илија