Зошто да се обраќаме на светителите, а не директно кон Бога?

1511

Појаснување од протоереј Владимир Головин, на прашањето што многумина ги збунува.

Previous articleThe arrival of the first Orthodox missioners in America
Next articleПатријарх Илија