Вероучение

Свето Предание

ПРАШАЊЕ: Што е тоа “Свето Предание”? ОДГОВОР: Светото Предание е збир на сите знаења за Бога, за духовниот живот, кои самиот Бог ни ги открил,...

Божјо Откровение

Божјо откровение го нарекуваме сè она што Бог го открил и продолжува да им го открива на луѓето за да можат правилно да веруваат,...

Како да се биде член на Црквата?

ПРАШАЊЕ: Кој е условот за еден современ човек, кој ја сфатил припадноста кон Православната црква, да стане нејзин полноправен член? ОДГОВОР: Пред се, секој православен...

Православната вера

Верата според апостол Павле е: „жива претстава на она за кое се надеваме и доказ на она што не го гледаме“ (Евр. 11; 1). За...