Човечка и Божја правда

Човечката правда вели: Згреши ли? Треба да бидеш казнет! Божјата правда, пак, вели: Ја признаваш својата грешка и се каеш? Ти се простува!Старец Пајсиј...

Степенот на светите

Ако човекот ги увиди своите гревови, недобројни како морскиот песок, тоа е знак за здравје на душата. Тоа е степен што го достигнуваат светите.Свети...

Благодарност

Да живееме во атмосфера на постојана благодарност кон Бога. Неблагодарноста е зло и најголем грев.Старец Пајсиј Светогорец

Добродетели

Имајте ги трите основни добродетели: - Никого не осудувајте; - Никого не мразете; - На сите од сè срце проштевајте.Схиигумен Сава Псково-печерски

Зрелост

Целта на животот е да се постигне зрелост за да се дадеме и принесеме на другиот.Архимандрит Василиј Гондикакис

Неуловено од непријателските мрежи

Ги видов мрежите кои непријателот ги постилаше во светот, и реков со воздишка: "што може да остане неуловено од овие мрежи?" Тогаш чув глас...

Победа со согласноста на човечката волја

Христос го победил светот не на некој магичен начин, ни просто со својата Божествена волја, ами со согласноста на својата човечка волја. Старец Јосиф Ватопедски