Духовни ориентири

Кога Христос е во нашето срце

Кога Христос е во нашето срце, ние сме задоволни со сè: сo она што беше непријатно, сo oнa што беше најголемата удобност, со она...

Прави со мене Господи, што Ти сакаш!

Ако се замислувате за тоа што значи смирението, јас би ви дал две кратки определенија за тоа.Смирение - тоа е состојба на примиреност (спокојство),...

Благодарете за сѐ оти таква е волјата Божја за вас

Поставете си правило секојдневно да Му благодарите на Господа за вашата чаша, т.е. за болестите и за сите страдања, за судбината на вашите синови...

Бог е оган кој ги стоплува и разгорува срцата

Бог е оган кој ги стоплува и разгорува срцата и утробите. Значи, ако во срцата свои чувствуваме студенило кое е од ѓаволот, бидејќи ѓаволот...

Спомнувај си за Христос

Нема ништо поубаво од тоа да си спомнуваш за Христос. Да си спомнуваш за Него секој ден, секој час. Оној, кој ќе си спомнува...

Крстот на искушенијата е повозвишен од даровите

Блажен е оној човек што овде се мачи, затоа што, колку повеќе страда во овој живот, толку поголема помош добива за во оној, бидејќи...

Претендирачката улога на таканаречените „старци“

Некои клирици на нашата Црква, иако ја запазуваат на зборови верноста кон својата Ерархија (Епископатот), се однесуваат како расколници, претендирајќи ја улогата на некакви...