Чудесата на верата

Пресвета Богородица ме воскресна со силата на Син ѝ

Во декември 2004 година еден богат муслиман од Саудиска Арабија излезе пред средствата за јавно информирање и го раскажа следниов жив, трогателен настан што...