Ликот на среброљубецот

849

Среброљубeцот е најнесреќниот човек, затоа што неизлечиво душевно страда и трпи страшни маки. Жеден е за злато, и додека река на злато тече од неговите ризници, тој умира од жед. Тој страда слично на Тантал кој пиејќи од реката што тече околу него не успева да ја угасне својата жед и да ги накваси своите усни што горат. На среброљубецот стравот од губењето на богатството му ја потресува душата, а пак, срцето му страда од вознемиреност. Тој никого не љуби, затоа што ја засакал својата ризница. Каде му е богатсвото негово, таму му е и неговото срце. Тој на самиот себе е Бог и во своето срце издигнал златен идол, кому му принесува обожување и жртва. Нему единствено му поверувал и во него ја положил својата надеж.

Свети Нектариј Егински

The face of avarice

The silver lover is the most unlucky man, because his soul suffers irreparably and suffers terrible torment. He thirsts for gold, while a river of gold flows from his treasures, and he dies of thirst. He suffers like Tantalus, who cannot quench his thirst by drinking from the river that flows around him and wet his burning lips. The silver lover’s fear of losing his wealth shakes his soul, while his heart suffers from confusion. He loves no one, because he loved his treasure. Where his treasure is, there is his heart. He is his own God and in his heart he raised a golden idol, to which he offers worship and sacrifice. He was the only one he trusted and placed his hopes on him.

St Nektarious of Egina

Previous articleИсповедање и примање на Православната вера со Свети Тајни Крштевање и Миропомазание во манастирот Донибрук
Next articleСтравот Божји е син на верата