Богослужбени книги

ПОСЕН ТРИОД

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Превод од црквенословенски јазик на Маркови глави, редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2005


ИЗБОР НА МЕСЕЧНИ И ПРАЗНИЧНИ БОГОСЛУЖБИ – ПРВ ТОМ (СЕПТЕМВРИ – ЈАНУАРИ)

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура и графички дизајн: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2008


ИЗБОР НА МЕСЕЧНИ И ПРАЗНИЧНИ БОГОСЛУЖБИ – ВТОР ТОМ (ФЕВРУАРИ – АВГУСТ)

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура и графички дизајн: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2008


ЦВЕТЕН ТРИОД – ПЕНТИКОСТАР

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2009


ОСМОГЛАСНИК – ОД ПРВИ ДО ЧЕТВРТИ ГЛАС

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2011


ОСМОГЛАСНИК – ОД ПЕТТИ ДО ОСМИ ГЛАС

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2012


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) ЈАНУАРИ 

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2012


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) ФЕВРУАРИ 

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2013


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) МАРТ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2013


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) АПРИЛ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2013


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) МАЈ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2013


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) ЈУНИ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2015


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) ЈУНИ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2015


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) АВГУСТ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2015


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) СЕПТЕМВРИ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2015


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) ОКТОМВРИ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2015


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) НОЕМВРИ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2015


МИНЕЈ (МЕСЕЧНИК) ДЕКЕМВРИ

Издавачи: МПЦО Света Петка – Мил Парк, Австралиско-новозеландска Епархија и Преспанско Пелагониска Епархија

Главен уредник: Митрополит г. Петар; Одговорен уредник: Протоереј Тоне Гулев

Превод и препев од црковнословенски јазик: протоереј – страврофор д-р Јован Таковски; Редакција на превод, коректура, графички дизајн и подготовка за печат: Презвитер Игор Никовски

СКОПЈЕ 2015