Од тековните градежни активности на новата црква „Свети Никола“ во Перт

1649

По летните одмори, повторно се отпочна со градежните работи на новата црква Свети Никола на 69 Angove St. North Perth.

Во моментот се работи на: чистење на камената фасада, внатрешното малтерисување и се подготвуваат подлогите на крововите за поставување на ќерамидите.

photo photo 1photo 2 Photo 2a photo 4 photo 5a photo 6a

Previous articleКрстопоклона недела во црквата Свети Илија во Футскрај
Next articleWhen you sit down to eat . . .