Свето Писмо

Дванаесет параболи изговорени од Христос за Царството Небесно

Царство Небесно. Што е тоа, и каде е? Во философските и религиозните книги, за Царството небесно се говори како за нешто кое е на оној свет. Одговор на ова прашање според учењето на Црквата, не може да даде секој човек...