Црква и општество

Семејството како училиште

Многу често имаме прилика да видиме, како децата на многу духовни, верски образовани луѓе, не го познаваат ниту Евангелието ниту црковниот живот, ниту богослужбите:...

Што да прават родителите за нивните деца да станат добри луѓе

Нема родители, кои не би сакале децата да им станат успешни и вредни луѓе. Дури и големиот грешник си го казнува детето за сторената...

Motherhood: The ultimate career move

Few phrases in our lexicon are as misleading as “just a stay-at-home mom.” That “just” devalues the hard work and sacrifice of motherhood, its...

How to Teach Children the Love of God

Children learn love of God from their parents. Every Orthodox parent wants their children to grow up attending Sunday Liturgies and staying active in...