За постот

THE FIFTEENTH INSTRUCTION. ON THE HOLY FORTY DAYS OF LENT

In the Law it is written that God commanded the sons of Israel to give a tenth part of all they had acquired during...

Подготовка за Великиот пост - Сирната седмица

Последната подготвителна седмица се нарекува сиропусна, сирна, млечна или масленица. Во таа недела се употребуваат млечни производи: млеко, сирење, масло и јајца. Снисходејќи кон...