Елисавета Фјодоровна - библиски сижет / ФИЛМ

1685

Од сеќавањата на Михаил Василевич Несторов – за Елисавета Фјодоровна:

„Можеби некој, кој ја знаеше повеќе и подобро од мене, ќе им раскаже на луѓето подобро и појасно, од она што го направив јас. Но нека знаат, дека се благородно, добро, што некогаш ќе биде кажано за оваа исклучително прекрасна жена од моето време, ќе биде голема вистина. И таа вистина за неа, луѓето треба да ја знаат…“

Филмот раскажува за тоа, како тие го граделе Марто-Мариинскиот манастир.

(преводот на македонски јазик може да го вклучите на CC)

Previous articleWhat Do You Mean, Pray to the Saints?
Next articleОд канонската посета на Митрополитот г. Петар: Август - Септември, 2016 г.