МПЦ Собор на Сите Македонски Светители - Окланд, Нов Зеланд

Mакедонска Православна Црква
„Собор на Македонските Светители – Окланд, Нов Зеланд

P. O. Box 45-307, Waitakere, Auckland 0610
Парохијата е опслужувана од свештеници на Епархијата