МПЦ Свети Никола – Престон

Македонска Православна Црква
„Свети Никола“ – Престон

 


130 Tyler Street, Preston, VIC 3072; P.O. Box 220, Preston, VIC 3072;тел/факс (03) 9471 7177; работни часови: 9:00 – 13:00

Парохиски свештеник: Протоереј Трајко Мојсов – старешина
моб. 0430 060 515; е-mail: father.mojsov@gmail.com

Македонски Православен Центар – Престон
130 Tyler Street, Preston, VIC 3072
тел/факс (03) 9471 7177

 

официјална fb страна