МПЦ Успение на Пресвета Богородица - Бризбен

Македонска Православна Црква
„Успение на Пресвета Богородица“ – Бризбен

18-26 Nyanza St., Woodrige, QLD 4114
P. O. Pox 100 Redbak plaza, QLD 4301
Парохијата е опслужувана од свештеници на Епархијата

официјална fb страна