MПЦ Свети Климент Охридски - Порт Кембла

Македонска Православна Црква
„Свети Климент Охридски“ – Порт Кембла

60 Keira St., Port Kembla, NSW 2505
тeл/факс (02) 4274 1989
работни часови: 9:00 – 13:00

Парохиски свештеник: Протоереј Радмил Јошевски – старешина

моб 0416 031 600; е-mail: rev.radmil@mpceanz.org.au

 

официјална fb страна