МПЦ Раѓање на Пресвета Богородица (Собoрна Црква) - Сиденхам

Македонска Православна Соборна Црква
Раѓање на Пресвета Богородица“ – Сиденхам

1 Pecks Road, Sydenham, VIC 3037
PO Box 1946, Taylors Lakes, VIC 3038
Tel. (03) 9390 5327;
E-mail: catedral.church.sydenham@gmail.com
Office hours: 9.00 am – 1.00 pm

ПАРОХИСКИ СВЕШТЕНИК 
Ереј Александар Николоски
Mob.0438009074
E-mail: o.aleksandarnikolovski@gmail.com

официјална fb страна