МПЦ Раѓање на Пресвета Богородица (Собoрна Црква) - Сиденхам

Македонска Православна Соборна Црква
Раѓање на Пресвета Богородица“ – Сиденхам

Pecks Road, Sydenham, VIC 3037
PO Box 1946, Watergardens, VIC 3037
тел. (03) 9390 5327; работни часови: 9:00 – 13:00

Парохиски свештеник: Протоереј Јовица Симоновски
мoб. 0412 049 194; е-mail: veryrev.j.simonovski@gmail.com

 

официјална fb страна