МПЦ Света Богородица - Пречиста - Ливерпул

Македонска Православна Црква
„Света Богородица – Пречиста“ – Ливерпул

37-39 Atkinson Street., Cnr. 64 Nagle Stрeet., Liverpool, NSW 2170
тeл/факс (02) 9601 8444
работни часови: 9:00 – 13:00

Парохиски свештеник: 
Протоереј Рубин Бојчески – архиерејски намесник
моб. 0415 131 969; е-mail bojceski@yahoo.com.au