МПЦ Собор на Пресвета Богородица - Аделаид

Македонска Православна Црква
„Собор на Пресвета Богородица“ – Аделаид

Lot 4 & 5 Curtis Street, Woodville South, SA 5011; работни часови: 9:00 – 13:00

Парохиски свештеник: Протоереј Јованчо Сумрачки – старешина
моб 0412 254 408; e-mail: rev.sumracki@mpceanz.org.au