МПЦ Света Петка - Мил Парк

Македонска Православна Црква
„Света Петка“ – Мил Парк

281-285 Plenty Road, Mill Park, VIC 3082
тел/факс (03) 9436 0055; работни часови: 9:00 – 13:00

Парохиски свештеник и старешина:
Протоереј-ставрофор Тоне Гулев 
мoб. 0413 270 938; е-mail: revgulev@bigpond.com

 


Македонски Православен Центар – Мил Парк 
281-285 Plenty Road, Mill Park, VIC 3082
тел/факс (03) 9436 0055

 

 

 

 

официјална fb страна