Оддел за духовна здравствена грижа и помош

Контакт информации

85 Victoria Street, West Seddon, VIC 3011
P.O. Box 181, West Seddon, VIC 3011
Ph: (03) 9687 2176; (03) 9436 0055
Еmail: shca@mocdanzorgau.stage.site

Мисија

Мисијата на Одделот за духовна здравствена грижа и помош е да им служи на верните чеда на Македонската Православна Црква, Епархија за Австралија и Нов Зеланд, но и на сите луѓе, без разлика на нивната националност, раса или религиозна определба, во време на болест, старост или други специфични ситуации во животот. Грижата за духовното здравје и помошта на оние кои се во нужда, маки и страдање, се извршува во согласност со учењето на Православната Црква, главно, преку духовното раководство и дејствување на свештенството, но и со драгоцената помош на повеќе волонтери.

Програми и Проекти