Центар за Православно христијанско информирање, советување и евангелско служење

85 Victoria Street, West Seddon, VIC 3011
P.O. Box 181, West Seddon, VIC 3011
Ph: (03) 9687 2176; (03) 9745 2513
Еmail: mpceanz.mocdanz@gmail.com

  • Програми и проекти