МПЦ Свети пророк Илија - Силванија

680

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
„СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА“ – СИЛВАНИЈА

____________________________________________________
MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH
“SAINT PROPHET ILIA” – SYLVANIA

56-57 Princes Hwy, Sylvania, NSW, 2224
Email: moc.st.elijah@gmail.com
Office hours: 9.00am – 1.00pm

______________________________________________________
ПАРОХИСКИ СВЕШТЕНИК / PARISH PRIEST
Протоереј Димче Воиновски – старешина


Very Rev. Fr. Dimce Voinovski – Elder
Mob. 0403 080 863; E-mail: fdimce@hotmail.com

Previous articleКанонска посета на верниот македонски народ во Перт - Западна Австралија
Next articleПресвета Богородица - Пречиста во Ливерпул, Сиднеј