Создание за љубов

1736

Човекот е создаден да љуби. Срцето е живо не додека чука, туку додека љуби.

Ловчански митрополит Гаврил

Previous articleДобро е на молитвата да и претходи вниманието
Next articleГоспод ja очекува нашата согласност