Само-укорувањето и само-оправдувањето

1918

Самоукорувањето — почеток на спасението, а самооправдувањето — погибел.

Свети Серафим (Соболев)

Previous articleСтавете го Христовиот крст! Нацртајте го во своето срце!
Next articleПоказатели за духовниот раст - архимандрит Андреј (Конанос)