Покриј го гревот на ближниот

1911

Во оној миг кога ние го покриваме гревот на ближниот и Бог го покрива нашиот, а кога ние го откриваме гревот на ближниот и Бог го открива нашиот.

 Преподобен Пимен Велики

Previous articleКакви сме во срцето, такви сме и пред лицето на Господ
Next articleWhy do we make the sigh of the cross?