Победа со согласноста на човечката волја

1940

Христос го победил светот не на некој магичен начин, ни просто со својата Божествена волја, ами со согласноста на својата човечка волја.

Старец Јосиф Ватопедски

Previous articleДа изгубиме сѐ за да станеме имот - сопственост на Бога
Next articleOrthodoxy for Children and Begginners