Патот е еден: Верувај дека си дете на Светлината и ќе бидеш во Светлината на Бога

1555

Секој има свои задачи; секој има свои карактеристики, позитивни и негативни; секој има свои искушенија. Но, во основата патот е еден: верувај дека си дете на Светлината и ќе бидеш во Светлината на Бога. Верувај дека Бог верува во тебе и дека другите луѓе веруваат во тебе; верувај дека ти си љубен и возљуби се себе си достојно на таа Љубов; имено, израсни во мерата на таа Љубов.

Митрополит Антониј (Блум)

Previous articleВо последните времиња, луѓето ќе бидат спасени со љубовта, понизноста и љубезноста
Next articleДелото на Божјата волја и Божјата намера