Гуруистичките групи во Црквата 

Зборот „Гуру“ (учител) денес е познат на сите, и мислам, дека смислата му е јасна. Тој дошол кај нас од некои источни религии, особено од хиндуизмот. Во оделни источни религиозни групи, се смета дека ако следбеникот нема гуру, тој е ништо, не дост...

Христијанската вера е дар Божји но и заслуга на човекот

Христијанската вера, е ДАР БОЖЈИ, со чија сила го примаме како потполна вистина сето она што Бог ни го открил. Велиме дека верата е ДАР...

Синаксар во Светиот и Велик Понеделник

Стихови на Јосиф прекрасниот: Целомудрениот Јосиф, се покажа држител на правдата, Давател на пченица и ризничар на добра. Стихови за исушената смоква:  Еврејското собрание, без духовни плодови, Христос...

Храмот како дом Божји и дом за молитва

Во раното христијанство, кога сѐ уште не постоеле храмови, заедничките богослужби се извршувале на отворено, а жртвите биле принесувани на подигнато место наречено –...

Однесувањето во храмот

Како треба да се однесуваме во храмот? Пред сè – скромно. Влегувајќи во црква не мислете дека со тоа сте Го усреќиле Бога, туку дека...

On the Time and Place of Confession

The prayers and services of the Church demonstrate to us the need for regular, weekly Communion. Without it, we cannot expect to live our...

Разлози против контрацепцијата, стерилизацијата, вештачкото оплодување и абортусот

Предавање на доктор Антун Лисец Др. Антун Лисец е хрватски доктор, римокатолик, чии ставови се потпираат, пред сѐ, врз база на современите медицински сознанија и...