Orthodox World News

The arrival of the first Orthodox missioners in America

Денес, го празнуваме пристигнувањето на првите православни мисионери во Америка, светите Герман, Јувеналиј и другите со нив. Во спомен на празникот, приложуваме кратка репортажа за...