Words for life

Self-reproaching and self-justification

Самоукорувањето — почеток на спасението, а самооправдувањето — погибел.Свети Серафим (Соболев)

Do not rush for three things

За три нешта не брзај да расудуваш: за Бога - додека не се утврдиш во верата, за гревовите на другите - додека не си...

Bodily vs spiritual fast

Ако за време на постот целата работа беше во јадењето, тогаш светителите ќе беа крави.Свети Јован Дамаскин

The degree of the Saints

Ако човекот ги увиди своите гревови, недобројни како морскиот песок, тоа е знак за здравје на душата. Тоа е степен што го достигнуваат светите.Свети...

Uncaught from the enemy networks

Ги видов мрежите кои непријателот ги постилаше во светот, и реков со воздишка: "што може да остане неуловено од овие мрежи?" Тогаш чув глас...

Две способности

Господ ни дал две способности. Да помниме и да забораваме. Да го заборавиме злото. Да го помниме доброто. Света кнегиња Февронија Муромска

The spiritual man wants...

Духовниот човек ја сака анонимноста, невидливоста, ненаметливоста...старец Мојсеј Кутлумушки