Spiritual Orientations

When Christ is in our heart

Кога Христос е во нашето срце, ние сме задоволни со сè: сo она што беше непријатно, сo oнa што беше најголемата удобност, со она...

Do with me, Lord, what you want!

Ако се замислувате за тоа што значи смирението, јас би ви дал две кратки определенија за тоа.Смирение - тоа е состојба на примиреност (спокојство),...

Благодарете за сѐ оти таква е волјата Божја за вас

Поставете си правило секојдневно да Му благодарите на Господа за вашата чаша, т.е. за болестите и за сите страдања, за судбината на вашите синови...

God is a fire that warms and kindles the hearts

Бог е оган кој ги стоплува и разгорува срцата и утробите. Значи, ако во срцата свои чувствуваме студенило кое е од ѓаволот, бидејќи ѓаволот...

Remember Christ

Нема ништо поубаво од тоа да си спомнуваш за Христос. Да си спомнуваш за Него секој ден, секој час. Оној, кој ќе си спомнува...

The cross of ordeals is higher than the gifts

Блажен е оној човек што овде се мачи, затоа што, колку повеќе страда во овој живот, толку поголема помош добива за во оној, бидејќи...

The pretentious role of the so-called "elders"

Некои клирици на нашата Црква, иако ја запазуваат на зборови верноста кон својата Ерархија (Епископатот), се однесуваат како расколници, претендирајќи ја улогата на некакви...