Lay Monasticism - Hegumen Tryphon

Во последните триесет и пет години, веќе престанав да ги бројам мирјаните кои пројавиле желба за монаштво. Многумина ми рекле, во случај да станеле...

Simple Images of The Kindom of Heaven

Рождеството Христово – не е само неработен ден, голем празник. Тоа е настан од вселенски карактер. На земјата дојде Небесниот цар, дојде смирено –...

Ти дојде!

Искрено да Ти кажам, без Тебе ми е многу лошо. На масата има сè, другар ми дојде на гости. Има и пиво. Сувите дрва...

Portraying Hell is Easy, Heaven Is Impossible

Yesterday, I was on an art website, a quite legitimate one, and it’s a sad commentary on the current state of our society that...