The spiritual man wants...

1796

The spiritual man wants anonymity, invisibility, to be unobtrusive…

 Elder Moses of Kutlumush

Previous articleСветоста на родителите е најдоброто воспитување во Господа
Next articleСвета Литургија во црквата Свети Никола во Перт