The voice of the Fathers

Стравот Божји е син на верата

Стравот Божји е син на верата; тој се грижи за исполнувањето на Божјите заповеди, како овчарот што ги води своите овци на богато пасиште....