Spiritual Orientations

Што ли ќе ожнее човекот во нивата на својата душа?

Човекот, во нивата на својата душа не треба да се труди напразно, туку да бдее над себеси за да не би дошле арамии: светот,...

The fundamental virtues

Божјата сила е ефективна кога некој бара помош од Бог, признавајќи ја својата слабост и грешност. Затоа, смирението и насоченоста кон Бога се основни...

The person who loves is the victor in the spiritual battle

Љубовта бара дискреција, а дискрецијата, пак, е уметност. Ако не сте запознаени со уметноста на љубовта, тогаш не знаете како да љубите. Љубовта не...

Resolve to do only what is pleasing to God

Најпрво, покај се. Запомни дека во духовниот живот ништо не може да се направи без покајание... Без покајание не можеме да ја започнеме нашата...

Lord, despite my sinfulness, I love You

Христијаните не можат да му кажат на Бога: "Јас сум во ред. Заслужувам да бидам спасен", затоа што тогаш тие ќе бидат фарисеи. Ова...

Рejoice in all your difficulties and sorrows

Не грижи се премногу за тоа колку си духовно сиромашен - Бог го гледа тоа, но од тебе се очекува да му веруваш на...