МПЦ Свети Василиј Велики - Њукасл

Македонска Православна Црква
„Свети Василиј Велики“ – Њукасл

Парохиски свештеник: Моме Смиљковски – старешина
моб. 0414 616 855; е-mail: smiljkovski@optus.net.com.au